1. Januari

Det är ingen namsdag på nyårsdagen.

10. Januari

Sigurd och Sigbritt har namnsdag 10. Januari.

12. Januari

Frideborg och Fridolf har namsdag 12 Januari.

11. Januari

Jan och Jannike har namnsdag 11 Januari.

13. Januari

Knut har namnsdag 13 Januari.